Systemy nawadniania

Nawadnianie to proces polegający na dostarczeniu wody roślinom w sposób sztuczny. Do tego służą zraszacze, linie i taśmy kroplujące oraz kroplowniki indywidualne. W rolnictwie stosuje się zraszacze polowe usytuowanie na stale lub przenośne, na obszarze uprawy warzyw i szkółce, a w sadzie jako nadkoronowe zraszanie antyprzymrozkowe. Światowym liderem w produkcji tych zraszaczy jest firma NAANDANJAIN. Są to zraszacze młoteczkowe pełnoobrotowe lub sektorowe. Zasięg pracy zraszacza uzależniony jest od źródła wody oraz od funkcji jaką ma spełniać. Przy uprawach w pełni wegetacji można używać zraszaczy grubokroplistych o dużym zasięgu najczęściej zamontowanych na deszczowni szpulowej. Do wschodów roślin oraz delikatnych upraw mają zastosowanie zraszacze o mniejszym zasięgu i drobnokropliste. Przy pomocy taśmy lub linii kroplującej możemy zaoszczędzić dużo wody dozując ją konkretnie pod rośliny. Ta metoda pozwala na podlanie dużego obszaru i ma zastosowanie w uprawach sadowniczych i warzyw w gruncie jak ogórek i pomidor. Przy tej metodzie podlewania można stosować jednocześnie nawożenie przy pomocy dozowników lub inżektorów. Osobny dział stanowi nawadnianie terenów zieleni i ogrodów przydomowych. Nie mamy tutaj do czynienia z dużymi obszarami pól, ale często z małymi powierzchniami o nieregularnych kształtach. Producenci Hunter, Rain Bird i inni dostarczają do instalacji w ogrodach szeroki wachlarz zraszaczy wynurzalnych i dysz. Na małe powierzchnie nadają się zraszacze Pros-4 i 1804. Do tego dysze statyczne lub rotacyjne. Na większe obszary ogrodu lub terenów zieleni mają zastosowanie zraszacze PGJ, PGP, 5004 lub inne. Zraszacze I-60 lub Falcoln doskonale sprawdzają się na polach golfowych lub boiskach sportowych. Kroplowniki indywidualne montuje się głównie do nawadniania i fertygacji w uprawach pod osłonami. W sadach sprawdzają się w uprawach o dużych rozstawach drzew w rzędzie, a w ogrodach przydomowych przy nieregularnym rozmieszczeniu roślin i podlewaniu wszelkiego rodzaju pojemników z roślinami. Zastosowana w kloplownikach zarówno tych w liniach jak i indywidualnych technologia kompensacji ciśnienia pozwala na precyzyjne dozowanie wody pod rośliny. Do automatycznej obsługi w/w urządzeń stosuje wszelkiego rodzaju sterowniki od prostych kranowych poprzez klasyczne sterowniki aż do rozbudowanych sterowników modułowych i z nadajnikiem GSM wykorzystującym aplikacje komputerowe. Sterowniki te zbierają informacje o wilgotności powietrza i gleby, temperaturze powietrza, sile wiatru i nasłonecznieniu. Są to najczęściej proste Rain Clik i Raincheck i Solar Synk.